Hälsan tiger still

Ohälsa är så märkligt beskaffat att när man är sjuk så gör man vad som helst för att bli frisk. Man ber böner och säger att så snart jag är frisk ska jag bli bättre på att motionera, äta bättre, ta hand om mig själv. Att inte vara sjuk känns som något som händer i ett annat liv.

Men när man har hälsa igen, så är det som om ohälsan aldrig varit där. Man vet att man varit sjuk, men det är som om det hänt någon annan. Det går knappast att leva sig in i en kraftig förkylning eller ett ryggskott som är så vanligt om man inte har det själv. Och när man har det själv är man oändligt ointresserad av andras krämpor. Man är ju sjuk.

Hälsa är för värdefullt för att användas på friska människor. Vi borde veta hut.