Mer om arbetsförmåga

Sitter och läser i en rapport från Försäkringskassan som kom i december. Den heter ”Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser” och är en slutredovisning av ett särskilt regeringsuppdrag som Försäkringskassan fått. Den är bland det viktigaste jag läst i år.

Anledningen till att man fick uppdraget var att sjukdomsorsaken ”psykisk ohälsa” har vuxit snabbt i statistiken, och den är nu den allra vanligaste orsaken till att vi sjukskriver oss i Sverige. 

Det är en mängd olika psykiska sjukdomar som klumpas ihop på detta sätt. Diagnosen ”Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress” står för ca 40 procent av de psykiska diagnoserna man fått sjukkassa för, men även depression är mycket vanligt.  

Man visar tydligt att risken för att påbörja sjukfall med psykisk diagnos är 28 procent högre för kvinnor än för män. Störst risk löper personer i 30-39-årsåldern och föräldrar till barn under tretton. Man visar på andra riskfaktorer, som att vara singel eller änka/änkling, bo i storstad och ha svårt för att sova. För män i offentlig sektor är risken större än för kvinnor. Hur ser vi på männen i våra skolor, vården, äldreboenden? Hur får de unga mammorna ihop det med hem och arbete? Hur jämställda är vi egentligen?

Rapporten lägger skulden tungt på våra arbetsplatser. Man skriver:

”Analysen (–) visar att det finns en tydlig samvariation mellan upplevda brister i psykosocial arbetsmiljö och risk att påbörja sjukfall med psykiska diagnoser.” 

och:

”Resultaten inom ramen för denna rapport har visat att en stor del av arbetet med att förebygga psykisk ohälsa borde ske på arbetsplatserna.”

Borde ske. Sker ibland. Oftast inte. 

Hur vill vi ha det? Varför jobbar vi? Hur jobbar vi? Hur ska vi leva lite bättre tillsammans?

Här är hela rapporten Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser.

Arbetsförmåga

Det är en märklig värld vi lever i. Den som har ett jobb får för mycket att göra och kan börja längta efter att arbeta mindre. De arbetslösa vill jobba men kan inte ”matchas” in i arbetslivet. Och så har vi alla som blivit vidbrända av jobbet, som går hemma och funderar på om de alls kan jobba igen.

Jag har själv varit en vidbränd typ – inte av att jobba för mycket, utan av att ha en arbetssituation som var som ett gungfly, som att ha gått vilse i lustiga huset, som att stå på en matta som oregelbundet dras undan. 

Nu hade jag turen att ha grubblat över vad arbete är i ett helt arbetsliv, så jag kunde efter ett tag se att det inte var mig det var fel på, utan sammanhanget. Jag var en rund pinne i ett fyrkantigt hål. 

Så jag sa upp mig. Fick relativt snabbt ett nytt jobb, men jag undrade länge om jag verkligen hade förmågan att arbeta. Även om jag intellektuellt kunde se att strukturerna på det gamla jobbet var åt helskotta, sa mina inre röster att andra, duktigare och bättre personer hade klarat av jobbet bättre. Självförtroendet var i botten.

Men jag kunde ju jobba. Jag fick till och med uppmuntran och beröm på nya arbetet. Jag håller ständigt ögonen på om det börjar osa – om det inte är hos mig, så kanske någon annan håller på att brännas vid. Man får ett sjätte sinne för detta, det har jag förstått även gäller för andra ex-brända.

Stress – eller ”psykisk ohälsa” som det heter i statistiken, vilket är olyckligt, för den binder ihop psykiska diagnoser som schizofreni med dysfunktionella samhällsstrukturer – är den i särklass vanligaste anledningen till sjukskrivning i Sverige i dag. Det kostar samhället flera miljarder varje år. Det är samma kostnad som att bygga ett MAX IV-laboratorium – om året. Därtill kommer den kostnad den enskilde har för att halka av arbetslivet.

Det är en märklig värld vi lever i. En mycket, mycket märkligt värld.

Mer i morgon.

Stressen kostar samhället miljarder” inslag i Sveriges Radio från 2012.